O Bitvě

Bitva Řád je každoroční malá družinová bitva (cca 3 - 5 lidí na družinu) pro zhruba 40 hráčů. Bitva je vždy jakousi přípravou půdy pro LARP, kdy jednotlivé družinky mezi sebou soupeří o území, politický a náboženský vliv. Vyzískané výhody z bitvy se pak přenáší na LARP, který se koná v létě.

Hráči si mohou před hrou vybrat některý z předvytvořených archetypů povolání: válečník, mág, lovec, kněz či vrah, které jim přináší jisté schopnosti a výběr zbraní. Družinky se snaží sestavit co nejvýhodnější zastoupení jednotlivých povolání, aby získali převahu nad nepřítelem. Archetypy jsou nastaveny tak, že i hráč, jenž se fyzického boje spíše straní si mohl vybrat a byl platným členem družiny.

Soubojový systém je na principu počtu zásahů, přičemž zásah do těla je smrt. Výtězstvími si družinky získávají v kraji věhlas a respekt, za který si pořizují nejrůznější výhody a zabírají území. Hraje velmi akční, dynamická a nechává hráčům velké možnosti taktizovat.