Výprava do jeskyně aneb vzpomínka na Abdula

<<Zpět ke kultuře |  Stáhnout

Všehoschopných dobrodruhů hrstka,
bezmocně sebou před jeskyní mrská
, A co že se to vlastně děje?
Čemu se v hlubině obluda směje?

Výprava pod vedením stařečka Silka
a věrného Abdula, toť žádná mýlka!
S pomocí ošklivých, leč silných trptrolů
a s druidkou i elfem sestoupit chtěj dolů.

Kde temná jeskyně svá tajemství skrývá.
Uvnitř asi obluda, tak už to bývá.
Pánové nemohou dovnitř vůbec vlézt,
proto zavolali druidku, která vést.

Bude je a jasně, jak hvězda zasvítí
dokud jí elf-baterka postává za řití.
Druidka, teď poslední pokyny vydává
troltrpovi do pazoury zrcátko podává.

To kdyby bazilišek za rohem slzel,
aby zrak udatným hrdinům nezmizel,
leč troltrp, hlava to děsně dubová,
blbost, že by u nich byla rodová?

Stoupnul jí do cesty, zíral směle,
až světlo magické zazářilo skvěle.
Obluda zařvala, bú, bú, jako slon
a hned započal veliký shon.
Nicméně pan trptrol, jo, byl to on,
obludou nakopnut vyletěl rázem
a upad rozkročen tudle na zem.

On přišel o oko, o zub a zadnici
oděn byl, otlučen, rozpáranou suknici.
Jen co se probral, tak druidce nadával
ošklivá slova okolo nadával.

A co že s obludou, co se s ní stalo?
Zbylo z ní opravdu velice málo,
maličké kousíčky družiny oslizly,
jakmile se o pochodeň rozplizly.

Stateční mužové nalezli dovnitřku,
leč našli jedině škaredou ručičku.
Mezitím druidka se z podlahy sbírá
nad slizounem se ji srdce svírá.

Výprava odchází nazpátek do města,
byl to zdlouhavá a bolavá cesta.
Pan Silk je nešťasten, že nemá poklad!
Trptrol očekává pomalý rozklad.

Dnes již jen vzpomínka na cestu trvá,
pan Abdul z toho je pomalu mrva.v Vzpomeňme zde na jeho žití,
třeba nám zaplatí v hospodě pití.
A v koutku se nám směje skřet Šiva,v svůj tajně nabytý krystal skrývá.


<<Zpět ke kultuře |  Stáhnout