Legenda – Řád 2009 - Hvězda bohů

<<Zpět k legendám |  Stáhnout Legendu – Řád 2009 - Hvězda bohů

Mír. Již mnoho let jsem nenapsal nic krásnějšího. Nad Feldarem se rozhostilo štěstí a klid. Ve městech i na samotách znovu zní dětský smích. Hrůzy minulých let jakoby odvál vítr. Nový král se ujal vlády zodpovědně a pod jeho rukama Feldar opět vzkvétá. Jeho syn přijal učení Rytířů Osudu a Osud byl znovu ustanoven nejvyšším božstvem země. Ačkoliv král svou pozici dostatečně upevnil, jsou tací jenž usilují o jeho život a majetek ostatních šlechticů. Po zavedení nových zákonů a znovuobnovení rady šlechticů si však nedovolí nikdo vystoupit otevřeně. Alsepoň prozatím. Napětí však roste každým dnem.

Nyní se událo něco, co odvrátilo pozornost celého Feldaru zcela jiným směrem. Na obloze se objevila nejpodivnější hvězda jakou kdo kdy spatřil. Jakoby byla celá černá, protkaná nitkami namodralého světla s fialovým oparem. Mnozí tvrdí, že se blíží zkáza a konec světa, jiní jsou přesvědčeni, že bozi konečně shlédli na Feldar a přináší spásu. Tak či tak, hvězda je každým dnem větší a vetší a občas se zdá jakoby její paprsky měnily barvu. Ve Feldaru se začínají dít podivné věci. Objevují se nové sekty odvracející lid od starých božstev, všudypřítomná magie mnohdy selhává. Mágové se uzavřeli ve své univerzitě a mlčí. Kolují doměnky, že hvězda je výtvorem mágů nebo dílem nějaké sekty. Feldar pomalu zachvacuje chaos a strach. Magie pozvolna upadá v nemilost a prostý lid se bouří.

Misky vah osudu se opět nebezpečně naklánějí. I nepatrný čin může zvrátit osud celého Feldaru. Možná že ve tvých rukou leží budoucnost. Možná že ve tvých..


<<Zpět k legendám |  Stáhnout Legendu – Řád 2009 - Hvězda bohů