Legenda Řád 2005 - Úsvit Temnoty

<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2005 - Úsvit Temnoty

Na Feldar padl strach. Cosi strašného se událo přímo v samém srdci Feldaru. Nikdo neví proč, ale všichni cítí nebezpečí, které se blíží. Ačkoliv byl postup spálené země zastaven rozšiřujícími se hvozdy, spálená země nezmizela a stále se v ní čas od času dějí vskutku divné věci. Dokonce i trhliny se opět pomalu začínají otvírat a pulzuje v nich zloba, oheň a smrt. Druidi, ochránci stromů, se z kraje vytratili a ti, co zůstali se již pramálo starají o svůj les, a hvozdy jsou stále temnější, tesknější a nebezpečnější. Jakoby i bůh Dobra odešel z Feldaru a s ním všichni jeho věřící. Ani zprávy o zmizení mnoha bílých mágů nevěstí nic dobrého. Na Feldar zvolna padá noc a stíny se rychle prodlužují. Téměř všechna náboženství zanikla a Osud den ode dne slábne, jakoby jej něco vysávalo. Povídá se, že i v chrámech Osudu se dějí hrozné věci i za "bílého" dne. Dokonce i v Radě se začíná mluvit o království. Těžká ruka osudu dopadá na všechny obyvatele a čím jsou na tom hůř, tím tvrději. Mnozí staví mohutné koráby a chystají se na dalekou cestu. Zdá se, že Feldar se blíží ke svému zániku. Již brzy nastane úsvit temnoty a hrozné příšery dávných časů opět vylezou ze svých děr ve své čisté krutosti a zkaženosti.

Toto je možná poslední a nejslavnější boj statečného lidu Feldaru, ve kterém se podívá smrti zpříma do očí. A možná že právě ty tento boj můžeš rozhodnout...


<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2005 - Úsvit Temnoty