Legenda Řád 2004 - Pařát ďábla

<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2004 - Pařát ďábla

Portál byl otevřen. Skřetí hordy vtáhly na feldarské území, kde plenily, pálily a zabíjely. Procházely krajem a nic se jim nemohlo postavit. Feldařští lidé nenacházeli odvahu. Až několik hrdinů sestavilo armádu, která to měla změnit. Před branami hlavního města se odehrála velká bitva, kde se skřetům po velkých ztrátách podařilo zvítězit. A na celou zem padla velká úzkost; co bude dál? Velkým portálem, který vznikl uprostřed hvozdu proudili další a další skřeti. A pak se to stalo. Za tímto vojskem přicházelo něco většího a hrozivějšího, co svět ještě neviděl. Portálem se protahoval jeho pařát a pak portál nevydržel a rozletěl se ve velkém výbuchu do okolí. Jen tento kus těla jakoby odseknut mečem zůstal na místě, jako pozůstatek něčeho děsivého.

Nastal velký řev, jenž dokázal ohlušit celé vojsko v kraji, trhal stromy a bořil vše v celém okolí. Portál zanikl a armáda se zastavila. Spousty lidí, kteří se v ta místa s radostí nad zničením portálu vydalo, z neznámých důvodů zemřelo. Hrozná podívaná.

Dny a týdny pomalu plynuly. Zbývající obyvatelé feldarského království se pomalu začínali vzpamatovávat. Mnoho hranic vzplálo a skřetí mrtvoly tak pomalu začaly mizet z kraje. O něco se také zasloužili Druidové, kteří je pokryli vrstvou hlíny a na jejich místech nechali vyrůst stromy. Tam, kde byla zem spálena po výbuchu se jen pomalu vracel život, avšak kolem portálu a jeho blízkém okolí zůstal takový jaký je dodnes. Mnoho druidů se spojilo, aby se jim podařilo tuto část hvozdu vrátit do své původní podoby, rituál se však nevydařil a několik Druidů dokonce i zemřelo vysílením. Avšak, po chvíli náhle a nečekaně vstali. Jejich nepřítomný pohled budil děs a hrůzu. Náhle zaútočili, krutě a nelítostně. Jejich bývalí bratří se jim pokusili bránit, ale všechna kouzla selhala. Druidi byli přinuceni k zoufalému útěku.

Prchající vládci lesa upjali své naděje ke svému hvozdu, obklopujícího nedaleký pahorek. Jejich tužby a přání byly vyslyšeny: Jejich pronásledovatelé se na kraji hvozdu ihned rozpadli na prach.

Toto se odehrálo před více než devíti měsíci. Od této doby se přihodilo mnoho podivných věcí. Lovci, kteří procházeli okolo spálené země nevěřili svým očím. Viděli několik srn a jelenů, kteří s šípem, hruď proklátou, vesele běhali a pásli se. Našlo se i několik odvážných lidí, kteří vstoupili na spáleniště, ale ti se buď nevrátili nebo ve strašných horečkách a deliriu umírali o několik dnů později, zatímco spálená země se pomalu rozšiřovala.

Co se děje uvnitř kde je tma i ve dne?
Proč mrtvá zvířata znova vstávají k životu?
Proč magie seslána na tomto území nefunguje?

..ale možná ty jsi ten kdo zachrání Feldar, či dovede dílo zkázy ke svému zdárnému konci…


<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2004 - Pařát ďábla