Legenda Řád 2002 - Oko Tygra

<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2002 - Oko Tygra

Krátce po úplném rozpadu téměř všech cechů se v knížectví začalo formovat několik nových frakcí, jež se snažily díky svému, nově vyzískanému vlivu zajistit si nejvyšší posty a vliv v zemi. Velekněžka, davy milována a mnohými nenáviděna a proklínána, začala ihned po svém zvolení jako šílená cosi pronásledovat a hledat. Za její vlády došlo k velkému rozkvětu celé říše a malé knížectví Feldaru se stalo samostatným, nezávislým královstvím, sahajícím od moře k moři. Sama však takto velkou zemi zpravovat nemohla, proto ustanovila několik svých věrných šlechticů správci nad jednotlivými provinciemi. Ti, na které se věna nedostalo, se bouřili a později i odtrhli ve snaze založit svá menší panství. Někteří se stali potulnými rytíři, zloději či vrahy. Postupem času však bylo zjevné, že velké velekněžčino snažení nesměřuje pouze k dobru království, ale k ryze vlastním zájmům - Oko tygra a Oko tygřice dva vzácné kameny svazující podivuhodné síly. Není však sama, kdo by rád okusil moci a ukořistil tyto skvosty...

Avšak obrovské úsilí a vypětí téměř všech magických sil všech pozůstalých členů Nemesis vedlo k probuzení čehosi velkého a hrozného. Po zjevném vymícení a likvidaci všech temných mágů a nekromantů došlo k mnoha změnám v trestním právu, kde již nebylo třeba zákazu nekromancie, avšak všeobecný odpor přetrval po generace. Každý sleduje své zájmy, čest byla zapomenuta, právo se postupně přestává dodržovat a pravda je již něco přežitého. Misky vah Osudu se nebezpečně naklání z jedné strany na druhou a záleží jen na tobě, abys rozhodl, kam se převáží...


<<Zpět k legendám |  Stáhnout legendu Řád 2002 - Oko Tygra