Corwin: Feldar je mrtvý

<<Zpět ke kultuře |  Stáhnout

Uvaděč:
„Po neúspěšné honbě za obrovským jměním se Corwin skryl ve své tajné sluji na několik dní, jaké bylo jeho překvapení, když se po několika dlouhých dnech vrátil z úkrytu.“

Corwin přichází do města, kde truchlí spousty mladých, krásných vdov.

Cowin se ptá do vzduchu:
„Co se tady stalo?“

Uvaděč:
„Všichni jsou mrtví, Corwine!“

C.=Corwin
U.=Uvaděč

C: Kdo všichni?
U: Všichni, Corwine.
C: A co král a královna?
U: Všichni, Corwine.
C: A co Rexar, garda a ostatní?
U: Všichni, Corwine. Silk, Abdul, Rexar, garda. Všichni jsou mrtvi.
C: Tak všichni. (povzdech)

Rozhlíží se po truchlících ženách. A pak píše na obrovskou tabuli. Předvádí psaní a vyvěšení.

U: čte nápis na tabuli. „Profesionální utěšovatelské služby.“

Corwin vybírá od truchlících žen peníze, směje se a ženy se k němu tulí.


<<Zpět ke kultuře |  Stáhnout