Chronologická historie

<<Zpět k legendám |  Stáhnout chronologickou historiiŘád 2013 - Temnota lesa

1166 Do Feldaru přichází výprava z Trpasličích hor, která si klestí cestu hvozdem sekerami a ohněm. A upevňuje svou moc na vlastních panstvích.
1165 Lid ve Hvozdu se rozděluje na dvě skupiny, jedni úzce spolupracují s oficiální vládkyni Feldaru Keilou Asudévou, je to umírněnější skupina, která prosazuje zastavení rozšiřování hvozdu a jeho větší kontrolu. A druhou skupinou, které velí Aonghas, původní Pán Hvozdu. Tato skupina je radikální a na území, které ovládá je Hvozd extrémně temný, agresivní a rychle se rozšiřující.
1164 Hvozd zabírá prakticky polovičku celého Feldaru. Obyvatelstvo je nuceno se místo ve Spálené zemi učit žít ve Hvozdě. Z obyvatelstva, které se nehodlá přizpůsobit životu ve hvozdě, se vytvořila skupina, která vyslala své posly do Trpasličích hor, aby žádala trpaslíky o pomoc.
1159 - 1163 Roky klidu míru a blahobytu. Spálená země postupně mizí a slábne. Na její místo se však rozšíří Hvozd.
1158 Engráví Keila Asudéva vládkyně všech Šedých a Feldaru zavádí jednotné náboženství pro veškerý lid víru v Duchy lesa. Ostatní náboženství jsou ve Feldaru zakázána. Trhliny se přestaly po Feldaru objevovat. Vše se navrací ke starým pořádkům. Keila vládne Feldaru ze stejnojmenného hlavního města, s druidy udržuje velmi vřelé vztahy, sama se zve druidkou, ač žije většinu roku ve městě.
1157 Rytíř Osudu přesvědčil zbývající vládce, aby jako jediné právoplatné náboženství ve Feldaru, zavedli opět Osud. Většina vůdců Feldaru se podřídila a vydali se na společnou pouť do zapomenutého trpasličího chrámu Osudu ve Hvozdě. Zde na posvátném místě, které bylo vysvěceno více jak před 1000 lety. Byl zahájen svatební obřad ve jménu Osudu. V průběhu obřadu došlo k velkému krveprolití a víra v Osud byla odvržena.
1156 Po té co trpasličí kněz a současný velitel výpravy Yurij Hromová Kovadlina vládce na přibližně čtvrtině Feldarských držav nebyl schopen přesvědčit ostatní vládce a obrátit je na víru ve Wotana, se trpaslíci rozhodli Feldar opustit a navrátit se do trpasličích hor. Naložili veškeré zlato a drahocennosti, které zde získali, a že jich nebylo málo, a vydali se zpět do sídla klanu Černého kola.
1155 Pod nátlakem děsivých událostí, které mají na svědomí trhliny, zasedají vládci země a rokují o jednotné víře, protože věří, že jednotná víra v jednoho boha, dokáže trhliny uzavřít.
1144 - 1154 Feldarský hvozd se začíná rozpínat, z místa plného temných stínů a stromů, které jsou skoro živé je ještě děsivější místo než v předchozích letech. Hvozd zabírá prakticky třetinu veškerého území ve Feldaru. Trpasličí expedice, co se usídlila u Portálu, postupně přebírá správu nad většinou ostatních držav, do kterých se nerozšířil Hvozd.
1144 Výprava Barbarů odplouvá zpět do Barbárie, kladivo Hromolam je úspěšně na palubě, cíl výpravy byl splněn.
1136 - 1143 Výprava Barbarů z Barbárie vedená šamanem Hagarem a náčelníkem Ketillem krvavou čepelí, po strastiplném pátrání, nalézá ztracené kladivo Hromolam.

Řád 2012 - Tajemství trhlin

1136 Ve Feldaru se začínají objevovat podivné úkazy, všude se otevírají takzvané „trhliny“ jakési portály, které přenášejí bytosti časem i prostorem. Lid je zmaten a vyděšen následujícími událostmi.
1135 Průzkumníci barbarů dorazili poblíž místa, kde trpaslíci postavili svoje ležení. Engráví Keila Asudéva se dozvídá o srocení táborů před portálem a na místo vysílá své zástupce. Díky umístění portálu na okraji hvozdu, se o shromáždění dozvídá záhy i Pán hvozdu a i on na místo vysílá své zvědy.
1132-1133 Z trpasličích hor připutovala velká skupina trpaslíků z Klanu černého kola, utábořili se v okolí pobořeného portálu a zabrali několik okolních držav.
1129-1133 Na pobřeží ztroskotala loď z Barbárie s posádkou fanatických barbarů. Ve Feldaru vylidněném po zákeřné chorobě i útocích démonů snadno zabrali opuštěné pobřeží a postupně svou moc a své pořádky začali rozšiřovat i na část území ve vnitrozemí.
1126 Rytíři Osudu se před nákazou stáhli z části do svého chrámu a z části do hlavního města, kde se podíleli na udržování pořádku.
1125 - 1128 Většina Feldaru je nakaženou chorobou. Nákaza postihla i Šedý lid, ale ze všech nejmírněji. Léčitelé se shodují, že by se mohlo jednat o bahenní chřipku, která se ale ve Feldaru objevila podle záznamů naposled kolem roku 1000.
1121 - 1126 Hvozd se na dále rozšiřuje a velice potemněl, říká se, že je prokletý, a že se v něm vyskytují velice podivní tvorové. Šedá zem se rozšířila a pokryla veškeré území vyjma hvozdu.
1120 Otevřen portál do světa stínů a démonů, z portálu vycházejí šílení obří démoni, kteří rozsévají zkázu a zmar. Královské ležení je srovnáno se zemí, přežije pouze pár žen, které byli, v době řádění démonů, ukryty v lese. Král po boku své dcery a jejího novomanžela padne při střetu s jedním z démonům, kterého však nakonec přemůžou. Princezna Frýda a její manžel zemřeli ještě na bitevním poli, král záhy umírá ve své ložnici, kde podlehl svým zraněním. Démon po zničení ležení královských postupuje směr sever, kde se střetne s ozbrojenou družinou Šedých, zde ho Arten jeden z generálů šedé armády, zabije mečem Dvou duší. Při boji se stane něco podivného, meč se na okamžik rozzářil do ruda, a jakoby pozřel duši démona. Arten je později zabit v souboji se Stínem. Stejně tak v souboji se Stínem padla Deira Iskarjavi. Novou Engráví se stává Keila Asudeva.
1119 Trpaslíci uzavírají cestu skrze tunel do císařství, Feldar dodává trpaslíkům velkou zásobu zbraní na podporu jejich snažení a trpaslíci si díky tomu upevňují svoji pozici.
1112 - 1118 Hvozd se začal velice silně a aktivně rozšiřovat do celého okolí, císařští vojáci uvězněni ve vlastní pevnosti, kolem dokola je pouze šílený vraždící les. Vstup do hvozdu bez doprovodu druidů, je velice nebezpečný, stromy napadají kolemjdoucí, kořínky stahují příchozí k zemi a snaží se je zakořenit.
1108 - 1112 Na některých místech Feldaru se objevují jakési příznaky, umírající země, zem chřadne, rostliny uvadají, půda se stává jakoby „spálenou“ mnozí to připisují Spálené zemi, jakoby se znovu začala rozšiřovat, ale ne plynule od jejího zrodu, ale náhodně kdekoliv ve Feldaru. Pouze na hvozd to nemá vliv.
1107 Probouzející se hvozd, napadl ležení císařských, druidi ukázali, že své hrozby nemysleli planě. Vypálená zem od císařských vojáků se začíná obnovovat a zarůstat novým hvozdem.
1106 Šlechtic Gorm odchází do Trpasličích hor, jednat s vůdci kmene z kterého pochází, klan černého kola, o uzavření tunelu do císařství, pro císařská vojska. Bohužel trpaslíci nejsou jednotní a schyluje se k občanské válce.

Řád 2011 - Východní hrozba

1105 Král svolává zástupce Šedých, Císařských i své věrné vazaly, aby zasedli k jednání, o současné situaci, ke společnému stolu.
1102 - 1104 Neustále trvající půtky mezi Císařskými, Šedými a Feldarskými vojsky. Stávající situace je neudržitelná. Lid se bouří, druidé začínají oživovat hvozd, aby zapudili císařské a Šedí nabírají každým dnem na síle.
1102 Větší císařská armáda prošla skrze trpasličí tunel, dobila pevnost, která tento vstup měla chránit, díky bojům s Šedými byla obrana minimální, a vypálila a vydrancovala okolní provincie, nakonec se hlavní velení usadilo v pevnosti a odtud drancovali okolí.
1097 - 1101 Půtky mezi Šedými, králem a šlechtici o území.
1096 Organizovaná skupina Šedých pod vedením Deiran Iskarjavin napadla severní hranici Feldaru a zabrala si pro sebe několik držav. Stahují se tam všichni Šedí z celého království.
1090 - 1095 Silkova spravedlivá a dobrá vláda zajistila rozkvět Feldaru, zdá se, že se vše navrací ke starým pořádkům.
1089 Sešel se velký sněm všech šlechticů a nastalo rokování o tom co dál a kdo bude vládnout, Temný pán byl poražen a sním i zlomena kletba Spálené země, která se začínala navracet k normálu, a začali z ní proudit davy podivných uprchlíků, kteří si říkali Šedí. Rokováním zvolen novým králem Feldaru Silk, manžel šlechtičny Lindy, která v té době byla asi nejbohatší šlechtičnou.
1088 Spojené armády Rytířů Osudu a místních Feldarských šlechticů, se postavili Temnému pánu v otevřeném boji. Feldarské vojsko bitvu prohrávalo, ale díky zásahu mocné bytosti z bažin zvané jako Chabat a statečnému zásahu rytíře Kašpárka zasadili Felčarští Temnému pánu smrtelný úder a porazili ho, dobili Temnou citadelu, a vypálili ji. Zradou však v bitvě padl Gatheris, velekněz a vládce Feldaru, a zároveň i Jereziah vrchní generál všech vojsk.
1087 Malá družina Rytířů Osudu vedená, novým prvním rytířem Jereziahem se vydává na průzkum Spálené země, při kterém odhalila slabé místa nemrtvých armád, Rytíři Osudu se rázem dokázali konkrétně postavit nepříteli a začali jim zasazovat tvrdé rány a údery.
1084 - 1086 Organizované a nově vycvičené armády Rytířů Osudu zahájili aktivní obranu Feldaru, začínají získávat dílčí úspěchy a dokázali stanovit bojovou linii s nepřítelem.

Řád 2010 - Černá citadela

1083 Gatheris se nechá jmenovat Veleknězem Rytířů Osudu a záhy na to se prohlásí za vládce Feldaru. Ve velkém začíná verbovat nové rekruty k Rytířům Osudu, kde se jim dostává speciálního výcviku pro boj proti nemrtvým zrůdám. Li-Tien se stává rádcem neoficiálním rádcem pro boj s nemrtvými a jeho lidu je ponecháno právo na území.
1082 Skrze Trpasličí hory, připutuje do Feldaru silná armáda jakých si lidí, pocházejících z Východního císařství, vedeni mužem, který si nechává říkat mistr Li-Tien, napadnou východní hranici a postupují směr Feldar, někde zhruba v polovině cesty se jejich postup zastaví a oni se utáboří a zaber pro sebe několik provincií.
1078 - 1081 Nemrtvé hordy drancují Feldar, a pomalu postupují a zabírají jednu provincii po druhé. Východní hranice u spálené země je v plamenech, dokonce se jim povede dobít jednu z příhraničních pevností.
1077 Na trůn dočasně usedá Gatheris (je zvolen přeživšími šlechtici, kteří si rozdělili půdu mezi sebe), první rytíř království, kněz z řádu Rytířů Osudu a přítel králova syna.
1076 Rozhodující bitva proti Temnému pánu, jehož vojskům velí nemrtvý generál a král Rengar, v této bitvě padlo mnoho šlechticů a významných mužů, v rozhodujícím střetnutí je zabit Relzabes i jeho syn, slibná královská linie je přetržena. Následně umírá i královna.
1071 - 1075 Situace se rok od roku zhoršuje, začínají přibývat zprávy o opětovných útocích nemrtvých na pohraniční provincie. Nový šlechtici si stěžují na nová panství.

Řád 2009 - Hvězda bohů

1070 Zásah králova vojka pro srovnání šlechticů. Pevně stanoveny hranice nových panstvích.
1064 - 1069 Několik dalších střetů, které začínají vyúsťovat v otevřené konflikty. Hvězda se stále přibližuje, již jsou rozeznat fialové nitky, které ji protkávají i měnící se opar, který ji doprovází.
1063 První střet mezi vazaly krále, o hranice jejich panství v nově obyvatelné zemi.
1062 Návrat Thobias králova syna od Rytířů osudu s početnou družinou. V zemi se začínají dít podivné věci, magie někde ožívá někde selhává a Hvězda bohů se blíží.
1061 Astrologové objevili na nebi podivný útvar, jakási hvězda směřující přímo na Feldar, lid ji začal přezdívat Hvězda bohů.
1034 - 1060 Roky míru a blahobytu, Relzabesova vláda je pevná a spravedlivá. Jedno z nejblahobytnějších obdobích pro Feldar za posledních 1000 let. Dokonce se nějaká část staré země stává opět obyvatelnou, díky působení řádu Fénixe. Obnoveno zemědělství, podpora vzdělávání, obnoven soudní systém.


Řád 2008 - Povstání z popela

1034 Spálená země náhle začíná ustupovat za hranice Feldaru. Narození královského syna Thobiase. Syn takřka z lůna královny předán na výchovu Rytířům Osudu (králův slib).
1033 Silk, barbar, měšťan z rodu Hádů přivolává bájného fénixe a vyprošuje pro Feldar dobro.
1032 Králova svatba. Král si bere medvedovnu Alchenar.
1031 Nástupcem byl uznán Relzabes, Rengarův bratr, starofeldařan, druhý nejstarší syn liskonského knížete, proslavil se svou mírností, opatrností a touhou povznést Feldar k jeho bývalé slávě.
1030 Konal se velkolepý pohřeb královny. Fenixovi kněží získávají větší počet stoupenců.
1029 Na podzim tohoto roku byla královna zavražděna při výslechu údajně neloajálního velitele Birkarta. Vrahem byl neznámý barbar. Ačkoliv se zdálo, že královna přežije, její stav se však během léčby přivolanými léčiteli se náhle a nečekaně zhoršil a královna zemřela.
1028 Nalezení chrámu Rytířů osudu a ztracené knihovny.
1027 Vlády se ujala královna Ronfrenofert (proslavila se především veřejnými orgiemi, násilným křížením různých ras a zálibě ve shromažďování otroků)
1026 Bitva na spáleném poli - boj proti nemrtvým ve spálené zemi (Série krvavých bitev s nemrtvým králem). Feldarští vítězí, smrt krále Rengara (tělo se nikdy nenašlo). Objevují se první Fenixovi kněží, zvěstují přílet fénixe, bájného ohnivého ptáka.
1014 - 1025 Problémy ve spálené zemi, zvyšující se aktivita nemrtvých na hranicích.
1013 Sejití Velké Rady. Volba krále Rengara (nejstarší syn, liskonského knížete, udatný bojovník, zajímal ho prospěch především Liskonů) a královny Ronfrenofert, harvenovské šlechtičny
1007 - 1012 Půtky mezi šlechtici, soupeření o moc.

Řád 2007 - Pramen lásky

1004 – 1007 Roky války výrazně zredukovaly množství populace Feldaru, drastické snížení dokonaly následné morové rány, chudoba a hlad.
1003Smrt krále Morholta a Šírin, velitelky Rytířů Osudu.
1003 Vojska Rytířů osudu a rebelských armád, tvořených převážně starými rasami vytáhla do boje proti Morholtovi. Děsivá magie a oheň proměnili državu Stromová ve spáleniště. Bitva začala nazývat „Bitva ve spáleném lese“.
975 – 1003 občanská válka, vzpoury proti Morholtovi, léta smrti, hladomoru a destrukce. Většina velkých měst království byla zničena, nebo vyrabována. Zemi vládne tyranie.
975 Novým králem sám sebe jmenoval Morholt bratr mrtvého krále, který se vrátil z tažení proti nemrtvým. Se svou početnou a elitní barbarskou armádou způsobil převrat a ujal se moci. Vyhlásil návrat ke starým tradicím, které se pomalu začaly zapomínat. Příslušníky starých ras nechával popravit nebo vyhnat do bažin.
974 Záhadná smrt krále v horách na severu.


866 – 973 Roky klidu a blahobytu
864 – 865 Druhý vpád nemrtvých hord. Nemrví byli poraženi již na samotných hranicích Feldaru.
800 – 863 Roky klidu a blahobytu
800 Na pobřeží vystavěna velká pevnost, jako obraný val před případnými nájezdníky. Pevnost připadla šlechtickému rodu Mendvedovců.
797 Volba nového vládce, a prvního Krále. Stal se jím Agver Hád. Feldar prohlášen za Království.
620 – 796 Získávání zapomenutých společenských vědomostí starých ras a přejímání jejich jazyků a zvyků, podněcované především rodem Hádů. Chrám Rytířů Osudu získává na úctě a prestiži a je považován za místo moudrosti. Rytíři Osudu jako jediní dokázali ovládnout velkou část dávné magie a tajná mystéria starých ras.
605 – 620 Další studium nalezených knih vedlo k vzestupu barbarské společnosti. Společnost se začala stávat mnohem kultivovanější. Zhruba v této době se objevují první zmínky o společenské etiketě. Kmeny se začaly nazývat šlechtickými rody a vládnoucí kasta se jednoznačně odlišila od obyčejných lovců a sedláků. Hádovci si upevňují své pozice a při zasedání Velké Rady jsou voleni jejich kandidáti.
603 Na troskách univerzity starých ras vystavěl rod Hádů pevnost a založil novou univerzitu. Díky studiu knih starých ras, nalezených v knihovnách, se barbarům podařilo stěží ovládnout základy dávné magie.
595 – 601 Roky klidu a blahobytu
595 Rozluštění starého písma knihoven, objeveny svazky dávných čarodějných nauk a matematiky.
594 V prastarých rozvalinách jakési stavby (zřejmě universita) byly objeveny tajné knihovny.
510 – 594 Období klidu. U moci se vystřídali Hádové s Liskony.
510 Otto Liskon zavražděn svou žárlivou sestřenicí Lurou. Lura byla chycena i se svými komplici a lámána v kole. Výjmečné sejití Velké Rady. Zvolen Jarug Harvanovec.
488 Zvolen nový náčelník Otto Liskon. Nastává období blahobytu.
470 – 488 Úrodná léta, výstavba sýpek, rozkvět.
459 – 470 Roky neúrody a hladomoru.
458 Velká Rada volí nového vládce Kruta Mendvedovce.
429 – 444 Lidé žijící v pevnostech se postupně stávají vládnoucí silou země. Prohlubuje se rozdíl mezi členy klanových rodin a obyčejnými rolníky.
428 Velký sněm všech rodových kmenů. Byla učiněna dohoda, že vládu nad kmeny bude mít vždy reprezentant některého z rodů, jenž dostane na Velké radě nejvíce hlasů. Bylo ustanoveno, že Rada se bude scházet jednou za 30 let (pokud vládce nezemře dříve nebo není zpochybněna jeho pozice). Rada se skládala vždy ze zástupců kmenů, Druidů, Rytířů Osudu a soudce a kněží. Tato rada zvolila novým náčelníkem Lanse Háda
427 Poslední velká bitva „Války stromů“ u Jezera Leknínů na hranici s močály. Do této bitvy zasáhli dosud neutrální Rytíři osudu. Přidali se na stranu barbarů a armáda starých ras byla rozdrcena. Ti co přežili prchli do hor.
374 – 426 „Válka stromů“, svůj název získala podle toho, že obě strany využívali v boji magii přírody. Útoky oživlých stromů nebyly nic divného ani na jedné z bojujících stran. Válka však nejvíce poznamenala Druidy, kteří se již sžili se svými barbarskými sousedy a mnohé z nich přivedli na cestu druidismu. Tito „obrácení“ barbaři se však nyní vydávali na pomoc svým druhům nebo naopak spláceli staré křivdy pomocí druhé straně. Nakonec však byl osud nakloněn barbarům, kteří svého nepřítele doslova rozdrtili, poté co jejich Druidi spojenými silami přivedli k životu obrovský hustník, který poštvali proti nepřátelské armádě.
373 Svou šanci ucítily staré rasy. Mladý vůdce Kaldrak, údajně původem ze starého šlechtického rodu, sjednotil staré rasy a vytáhl proti barbarům.
372 Bitva na Sněžných pláních (pláně, převážnou část roku zarostlé květinami jasně bílé barvy). Všechny čtyři rody se zde utkaly v jeden den v zuřivé a nelítostné bitvě. Téměř všichni padli a bitva neměla vítěze.
371 Spory o moc vyústily v občanskou válku.
358 – 370 Chaos a spory o moc.
358 Hordy nemrtvých odraženy. V bitvě padl náčelník Medvedovců a s ním i jeho synové.
357 Vpád nemrtvých hord ze západu. Systém signálních věží umožnil barbarům získat čas k sestavení armády.
277 – 356 Roky klidu a blahobytu
277 Vystavěna mohutná pevnost při vstupu do dolu, která byla svěřena rodu Liskonů.
274 Uzavřena dohoda s Trpaslíky o vzájemném obchodu.
273 Návrat Felixe Liskona obtíženého bohatstvím, kvalitními zbraněmi a řemeslnými výrobky skvělé kvality. Přicestovali s ním i zástupci „malé rasy“, kteří byli nazváni „Trpaslici“. Byla uzavřena dohoda o vzájemném obchodu mezi barbary a trpaslíky. Při vstupu do dolu se vystavěla velká pevnost. Rod Liskonů dostal za úkol střežit tuto cestu do jiné země.
268 – 272 Stavba pevnosti na ochranu portálu.
267 V močálech objeven aktivní prastarý portál. Portál svěřen na ochranu Rytířům Osudu.
260 – 267 Roky klidu a blahobytu
258 Felix Liskon pořádá výpravu skrz šachtu.
257 V horách na severu objeven starý železný důl s hlubokou šachtou vedoucí skrz podzemí hor.
148 – 256 Roky klidu a blahobytu
151 Oficiální zákaz vyvolávání démonů.
147 Uzavřeno příměří mezi starými rasami a barbary, ztvrzeno velkým Mendvedovcem.
146 Výprava do velkých bažin vedená Mechem Harvanem. V bažinách objeven prastarý chrám, ve kterém přežilo několik desítek lidí staré rasy pod ochranou kultu Rytířů Osudu. Jejich představený předstupuje před Mecha s žádostí o možnost žít s barbary v míru na území močálů.
104 – 145 Roky klidu a blahobytu
103 Zvolen první klanový náčelník, vládnoucí všem klanům.
102 Bitva o sýrovou homoli. Draken Wolf poražen v bitvě u hory Sýrová homole klanem Mendvedovců. Jeho tělo je rozčtvrceno a rozesláno pro výstrahu do všech koutů Feldaru. Mendvedovci přebírají vládu nad všemi klany.
99 – 101 Draken sráží na kolena tři ze čtyřech vládnoucích kmenů
098 Draken Wolf pozvedá nový klan, táhne s ním výpravu a po cestě poráží každého, kdo se mu staví do cesty.
036 – 097 Morová epidemie.
035 Vybudován systém strážních věží proti nemrtvým ze západu a velká pevnost, chránící před jejich vpády. Pevnost připadla rodu Harvanů, kteří se zavázali západní hranici chránit.
022 – 034 Roky klidu a blahobytu
021 Rozdělení území a ustanovení kmenové vlády. Průzkum území a zábor nové země. Bylo zjištěno, že země je na severu chráněna pásem velehor, na jihu a východě je širý oceán a na západě je jakási nehostinná černá poušť plná nebezpečných příšer a smrti.
019 Bitva v Horském Hvozdě. Rozhodující bitva „Války bohů“. V bitvě padl Silk Hád Světlonoš. Svým podlým činem obrátil výsledek již zdánlivě ztracené bitvy ve prospěch barbarů. Poslední organizovaný odpor Feldarských byl tímto zničen.
012 Bitva u Mrtvých Močálů. Padl velký bílý čaroděj, byla to největší bitva celé války, zde se odehrál hlavní střet mezi oběma stranami.
009 Pád hlavního města Feldaru. Bylo vypleněno barbarskými nájezdníky.
006 Zničení hlavního barbarského vojska ještě na moři. Velké ztráty Feldarské námořní bitevní flotily.
005 Vylodění invazní armády barbarů, začátek „Války bohů“.
000 Velký hrdina starých válek Silk Hád Světlonoš postavil signální majáky na Slunečním pobřeží (jedna z původních Feldarských provincií).<<Zpět k legendám |  Stáhnout chronologickou historii